ความยั่งยืน

โซลูชันผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน

การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการโดยคำนึงถึงผู้คนและโลก

การจัดหาวัสดุที่ยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับไมเซน ลูกค้าของเรา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา

ในขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับทรัพยากรที่ไม่สามารถหมุนเวียนได้และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เราเข้าใจดีว่าการจัดหาวัสดุที่ยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆเพื่อจัดการกับประเด็นสำคัญนี้ให้ดียิ่งขึ้น เราจึงได้จัดตั้งทีมความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะภายในองค์กร Innovation Excellence Organization ของไมเซน

ไมเซนร่วมมือกับองค์กรที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกันเพื่อส่งเสริมคำมั่นสัญญาในการดูแลโลกของเราและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการรีไซเคิล ลดขยะพลาสติก และส่งเสริมเศรษฐกิจพลาสติกหมุนเวียนมากขึ้น

2. โซลูชั่นผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน

โซลูชันผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน